Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-50.pdf

Dato' Dr. Tan Kee Kwong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan bagaimanakah pemilihan dan apakah peranan ahli lembaga penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Adakah wujudnya cadangan untuk diadakan pemilihan ahli-ahli lembaga penasihat melalui Pilihan Raya Kerajaan Tempatan.

Download soalan-50.pdf — 413 KB

Filed under: DBKL, local government