Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-47.pdf

YB. TUAN LIM KIT SIANG [ GELANG PATAH ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada projek penambakan laut 5000 ekar di Selat Johor untuk projek Forest City oleh Country Garden Holdings dirancang dan dilaksanakan mengikut Pelan Pembangunan Bersepadu Iskandar Malaysia, tarikh bilakah IRDA memberi kebenaran dan impak positif dan negatif terhadap masyarakat setempat.

Download soalan-47.pdf — 303 KB

Filed under: Iskandariah