Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-32&33.pdf

Soalan 32. YB. DR. CHE ROSLI BIN CHE MAT [HULU LANGAT] Minta MENTERI ENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan bilakah Imbalance Cost Pass Through (ICPT) akan dilaksanakan dan apakah penambahan tarif hasil dari ICPT tersebut. Soalan 33. PUAN KASTHURIRAANI A/P PATTO [ BATU KAWAN ] Minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan hasrat Kerajaan untuk menyerap masuk pelajar dari etnik lain ke dalam MARA dan jika tidak adakah Kerajaan akan menubuhkan satu agensi seperti MARA bagi pelajar-pelajar dan rakyat Malaysia dari latar belakang etnik yang lain.

Download soalan-32.pdf — 698 KB