Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-22.pdf

TUAN SIM TONG HIM [ KOTA MELAKA ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan :- (a) berikutan terdapat berapa buah syarikat diberi kuasa untuk mengutip dan mengeluarkan lesen "Public Performance" nyatakan skop dan definisi" Public Performance" lesen ini; dan (b) adakah syarikat-syarikat ini diberi kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan seperti mengeluarkan saman atau merampas barangan.

Download soalan-22.pdf — 490 KB