Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-8.pdf

YB. TUAN R. SIVARASA [ SUBANG] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan adakah Kementerian bercadang mengkaji semula dasar yang memberi kuota Feed-in-Tariff yang besar dan untung lumayan kepada pelabur besar dan tidak mengutamakan pelabur individu dalam penggunaan Renewable Energy Fund yang dikendalikan oleh Sustainable Energy Development Authority (SEDA) Malaysia.

Download soalan-8.pdf — 579 KB