Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-53.pdf

Tuan Che Mohamad Zulkifly bin Jusoh minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan adakah kerajaan bercadang untuk menyediakan perkhidmatan permohonan visa sekurang - kurangnya bagi negara - negara Komanwel tertentu di semua Pusat Transformasi Bandar (UTC) yang terpilih di negara ini

Download soalan-53.pdf — 257 KB

Filed under: UTC