Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-52.pdf

YB. TUAN ANUAR BIN ABO. MANAP (SEKIJANG) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan:- (a) apakah status Projek Perlebaran Tangkak - Segamat setakat ini; dan (b) adakah Kerajaan bercadang mempercepatkan Fasa 1A projek ini kerana ia melibatkan kawasan sekitar Bandar Segamat.

Download soalan-52.pdf — 406 KB

Filed under: highway, RM-10, Johor