Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-50.pdf

YB Datuk Zahidi bin Zainul Abidin [ Padang Besar ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan adakah Kementerian bercadang untuk meluluskan kembali peruntukan pembinaan Hospital Besar Padang Besar yang ditangguhkan dahulu setelah kelulusan tanah dibuat.

Download soalan-50.pdf — 150 KB