Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-29.pdf

Soalan 29. Puan Hajah Normala binti Abdul Samad [ Pasir Gudang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah tindakan yang telah diambil oleh pihak Kementerian bagi memastikan keharmonian antara kaum berikutan lebih 30 kes melibatkan isu sensitif perkauman telah dilaporkan dalam tahun ini. Soalan 30. Tuan Lim Guan Eng [Bagan] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapakah kes pencerobohan 15 individu ke dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pada 21 .5.2014 yang memalukan negara tidak didakwa di bawah Seksyen 121 B dan 1248 Kanun Keseksaan agar ia menghantar mesej bahawa sesiapa sahaja tidak boleh sewenang- wenangnya mempermainkan institusi perundangan untuk tujuan politik.

Download soalan-29.pdf — 721 KB

Filed under: racial harmony