Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-10.pdf

Dato' Kamaruddin bin Jaafar [ Tumpat ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah tahap kesesuaian dan keselamatan landasan keretapi laluan Tumpat-Gemas dan adakah penjagaan landasan itu mengikut jadual.

Download soalan-10.pdf — 332 KB

Filed under: transport, train