Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-47.pdf

Y.B. DATUK SERI PANGLIMA HAJI ABDUL GHAPUR BIN HAJI SALLEH [ KALABAKAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan:- a. siapakah kontraktor pembekal makanan kepada Syarikat Penerbangan Malaysia MAS dan apakah kaedahnya; dan b. berapakah kos makanan untuk satu penumpang yang dibekalkan untuk kelas ekonomi, business dan kelas pertama.

Download soalan-47.pdf — 384 KB

Filed under: MAS, transport