Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan-19&20.pdf

Soalan 19. DATO' AHMAD FAUZI BIN ZAHARI [ SETIAWANGSA ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan apakah langkah dan inisiatif Kementerian bagi mencapai target 500 senarai harta intelektual pada akhir tahun ini bagi menggalakkan lagi platform komersial yang disediakan IPR Marketplace. Soalan 20. Tuan Teo Kok Seong [ Rasah ]minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan secara terperinci tindakan dan hasil siasatan Polis Diraja terhadap kes kematian Teoh Beng Hock selepas Mahkamah Rayuan Malaysia memutuskan mengetepikan keputusan koroner dalam inkues kematian Teoh Beng Hock.

Download soalan-19.pdf — 930 KB