Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-18.pdf

Tuan Tan Kok Wai [Cheras] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan berhubung penjualan tanah Kerajaan milik _DBKL yang membabitkan tapak di mana Bangunan Jabatan Kejuruteraan dan Mekanikal DBKL, Bangunan Jabatan Kesihatan DBKL dan Bangunan Kesatuan Pekerja-Pekerja DBKL dan tanah-tanah lapang di sekitar tiga bangunan tersebut, berapakah keluasaan setiap tanah, siapakah pembeli dan tarikh pembelian, harga setiap kaki persegi, jenis pembangunan baru yang dicadangkan diatas tanah-tanah tersebut, bilakah dan di manakah jabatan-jabatan terlibat akan ditempatkan semula bangunan jabatan-jabatan tersebut

Download soalan-18.pdf — 412 KB

Filed under: DBKL land