Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-13.pdf

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah [ Limbang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan dapatkah Kementerian mempercepatkan perlaksanaan mengganti dan menaik taraf SMK Limbang yang sudah daif dan mempunyai penuntut melebihi seribu orang murid.

Download soalan-13.pdf — 149 KB