Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-28.pdf

Dato' Abdul Manan bin Ismail [ Paya Besar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan status penubuhan Pasukan Peronda Sukarela (PPS) yang ditubuhkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang serta nyatakan matlamat dan objektif penubuhan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) dan Skim Rondaan Sukarela Rukun Tetangga.

Download soalan-28.pdf — 403 KB