Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-24.pdf

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh [ Putatan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) tindakan yang telah diambil oleh pihak Kerajaan ke atas sebilangan pemimpin negara dan NGO yang telah membangkitkan isu-isu sensitif berkaitan agama dan bangsa yang telah menimbulkan kemarahan rakyat negeri Sabah dan Sarawak; dan (b) usaha yang telah diambil oleh Kerajaan untuk mengekang kegiatan ini agar tidak terus berleluasa.

Download soalan-24.pdf — 496 KB

Filed under: religion, race, harmony