Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-50.pdf

DR. MOHO HATTA BIN MD. RAMLI [KUALA KRAI] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan benarkah projek pengurusan subsidi petrol dibuat secara rundingan terus dengan syarikat Fuelsubs Sdn Bhd dan jika benar, mengapakah tiada tender terbuka dilaksanakan.

Download soalan-50.pdf — 26 KB

Filed under: petrol subsidy, tender