Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-39.pdf

Dr. Michael Jeyakumar Devaraj [Sungai Siput] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan langkah-langkah yang telah Malaysia diambil oleh untuk Kerajaan menunjukkan ketidakpuasan kita terhadap sokongan yang diberi oleh Amerika Syarikat kepada Israel yang menjadikan Israel berani/angkuh sehingga menyerang dan membunuh rakyat Gaza.

Download soalan-39.pdf — 67 KB

Filed under: Israel, USA, Gaza