Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
17 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 22
SOALAN: Tuan N. Surendran Padang Serai] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada ke semua pertuduhan-pertuduhan menurut Akta Hasutan 1948 di bawah kategori kecenderungan menghasut yang telah pun dibatalkan di bawah Akta Hasutan (Pindaan) 2015, akan digugurkan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-05-16 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 40
Puan Kasthuriraani AlP Patto [Batu Kawan] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapa Akta Hasutan masih belum dipinda, apakah usaha untuk memansuhkan akta tersebut dan apakah prinsip dan dasar yang akan digunapakai dalam Akta Keharmonian Nasional yang bakal menggantikan Akta Hasutan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 77
YB Tuan Lim Lip Eng [ Segambut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada patut jika sebuah suruhanjaya yang bebas ditubuhkan untuk menjalankan kajian serta menasihati Parlimen sebelum sebarang rang undang-undang baru atau pindaan dibentangkan di Parlimen dan mengapa janji Kerajaan untuk memansukan Akta Hasutan 1948 tidak ditetapi.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-24&25.pdf
Soalan 24. Tuan Su Keong Siong [lpoh Timor] minta PERDANA MENTERI menyatakan bila Akta Hasutan 1948 akan dimansuhkan. Adakah YAB Perdana Menteri berhasrat menunaikan janji yang dibuat pada tahun 2012. Soalan 25. YB. DATO' OTHMAN BIN AZIZ (JERLUN) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan sejauh manakah kesediaan pengguna dan syarikat konsesi tol bagi cadangan pelaksanaan kutipan tol melalui sistem elektronik sepenuhnya dan bilakah sistem ini mampu dijalankan bagi mempercepatkan urusan pembayaran tol sekali gus mampu mengurangkan kadar kesesakan di plaza tol.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26.pdf
Tuan Lim Guan Eng [ Bagan ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sebab tindakan diambil di bawah Akta Hasutan sungguhpun telah diumumkan ia akan dimansuhkan. Bila ia akan dimansuhkan. Sekiranya tidak, mengapa. Siapa yang didakwa dan tuduhannya sejak 2008 dan mengapakah Presiden Perkasa tidak didakwa kerana mengugut hendak membakar Bible Bahasa Melayu.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26.pdf
Dr. Lee Boon Chye [ Gopeng ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan warga Malaysia yang didakwa di bawah Akta Hasutan sejak tahun 2009.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26.pdf
Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah benar dimansuhkan dan sekiranya benar bila.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-30.pdf
Tuan Ramkarpal Singh a/1 Karpal Singh [ Bukit Gelugor ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah laporan polis yang kini disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 dan jumlah pendakwaan di bawah Akta tersebut yang terkini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-31.pdf
Soalan 31. Dato' Mansor bin Othman [ Nibong Tebal ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan dan pecahan mengikut kategori pekerjaan orang yang ditahan di bawah Akta Hasutan 1948 sejak pengumuman Perdana Menteri pada tahun 2012 yang Akta ini bakal dihapuskan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-04 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-33.pdf
Dato' Haji Mohd Zaim bin Abu Hasan [ Parit ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah perlu Akta Hasutan 1948 dihapuskan dan digantikan dengan Akta Harmoni.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies