Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
85 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document par14p2m3-soalan-BukanLisan-473.pdf
Puan Kasthuriraani Patto Batu Kawan minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa jumlah kes jenayah seksual rogol, sumbang mahram, pencabulan, Iiwat, gangguan seksual dan keganasan rumahtangga yang dilaporkan dari tahun 2014 hingga kini mengikut pecahan negeri serta pecahan umur, kaum, jantina dan apakah hubungan di antara pelaku dan mangsa.
Located in Documents / 2019 October-December Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 33
Tuan ldris Bin Haji Ahmad Bukit Gantang minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik kes tangkapan dan pendakwaan bagi kesalahan penyalahgunaan media sosial dalam kalangan rakyat Malaysia bagi tahun 2016 sehingga 2017 dan nyatakan bentuk kesalahan yang dilakukan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2018-04-05 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 40
Dr. Tan Seng Giew Kepong minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan bilangan kes perkahwinan kanak?kanak di Malaysia dan cara mencegah
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2018-03-20 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 509
Tuan Wong Chen [Kelana Jaya] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah kes perkahwinan bawah umur yang diluluskan oleh Mahkamah Syariah dalam tahun 2016 dan sampai September tahun 2017.
Located in Documents / 2017 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 482
Puan Kasthuriraani AIP Patto [Batu Kawan] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan berapakah kanak?kanak yang didaftar sebagai OKU serta pecahan jenis ketidakupayaan yang dialami mengikut jantina dan kaum dan berapakah program pemulihan dalam komuniti yang ditubuhkan mengikut lokaliti mengikut jenis ketidakupayaan sehingga Oktober 2017.
Located in Documents / 2017 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 28
Dr. Hajah Siti Mariah Binti Mahmud [Kota Raja] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan statistik perkahwinan kanak-kanak di seluruh negara mengikut negeri dan apakah kajian-kajian yang telah dilakukan ke atas perkahwinan bawah umur dan impak ke atas mereka dan masyarakat.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2017-11-15 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 209
Puan Kasthuriraani a/p Patto [ Batu Kawan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bilangan kes rogol, liwat, sumbang mahram dan kematian yang disebabkan oleh keganasan rumah tangga bagi lelaki, wanita dan kanak-kanak mengikut pecahan etnik, umur dan negeri dari tahun 2000 sehingga 2015.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 60
Tuan Sim Chee Keong Bukit Mertajam minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik bagi tahun 2012 dan 2013 kes keganasan rumah tangga, rogol, cabul kehormatan, sumbang mahram (incest) dan liwat mengikut pecahan negeri, serta umur dan jantina kedua-dua mangsa dan si pelaku.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-03-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 281
Located in Documents / 2017 March-April Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 162
Tuan Surendran AIL Nagarajan Padang Serai minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah warga asing yang telah dihukum rotan bagi kesalahan memasuki negara secara tidak sah dari tahun 2010 hingga 2017 dengan setiap tahun dinyatakan berasingan.
Located in Documents / 2017 March-April Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)