Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-25.pdf
DATO' NORAINI BINTI AHMAD [PARIT SULONG - BN] Minta MENTERI BELlA DAN SUKAN menyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh setiap pihak dalam program FitMalaysia dan peranan yang akan dimainkan oleh Kementerian agar ia boleh menjadi budaya dan aktiviti yang berterusan dalam masyarakat di negara kita agar kita boleh menjadi "Sporting Nation".
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-9.pdf
TUAN NIK MOHAMAD ABDUH BIN NIK ABDUL AZIZ [ PASIR MAS- PAS] Minta MENTERI BELlA DAN SUKAN menyatakan tahap semasa Program Pengenalpastian Bakat (TID) dan berapakah jumlah pelaburan dalam menambah baik program tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies