Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 106
Y.B. KAMARUL BAHRIN SHAH BIN RAJA AHMAD BAHARUDDIN SHAH KUALA TERENGGANU minta MENTERI KEWANGAN menyatakan implikasi kenyataan dari I.P.I.C (International Petroleum Investment Company) Abu Dhabi yang mereka tidak bertanggung jawab? membayar hutang kerana
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-05-23 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 50
YB Dato' Haji Mahfuz bin Omar Pokok Sena minta PERDANA menyatakan apakah status wang RM42 juta yang telah diperakui dimasukkan ke dalam akaun peribadi Perdana Menteri dari SRC International tanpa disedari oleh Perdana Menteri dan tanpa diketahui oleh pihak SRC International; dan adakah wang tersebut telah dikembalikan kepada SRC atau telah di belanjakan oleh Perdana Menteri.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-05-25 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 51
Y .B . TUAN TO N Y PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Bank Negara telah menerima kenyataan daripada pihak berkuasa Singapura bahawa penyata kewangan 1MDB atau anak syarikatnya telah dipalsukan. Adakah kumpulan 1MDB masih mempunyai US$1.1 bilion secara tunai dalam akaun Bank BSI, yang merupakan tebusan dari pelaburan Cayman Islands.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 419
Y.B. TUAN HAJI KHALID BIN ABDUL SAMAD [ SHAH ALAM ] MENTERI KEWANGAN minta menyatakan (a) mengesahkan apakah benar dana yang di bawa pulang sebanyak RM1.103 bilion pada Januari 2015 dari Syarikat Brazonsky Limited, Cayman Islands di 'Redeem' atau dituntut semula telah di deposit dalam bentuk tunai di BSI-Bank Singapore; dan (b) apakah Auditor Dloyd sedar akan perkara tersebut ketika mengesahkan laporan kewangan 1MDB pada Mac 2014.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB: Tan Sri Dato' Seri Lodin Wok Kamaruddin (Pengerusi) Bahagian Pertama
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1 MDB) (Bahagian Pertama) Kementerian Kewangan 1Ma|aysia Development Berhad: YBhg. Tan Sri Dato' Seri Lodin Wok Kamaruddin (Pengerusi) PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KEEMPAT
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB Tan Sri Bakke Mohd. Salleh (Mantan Pengerusi Lembaga Pengarah)
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1 MDB) Kementerian Kewangan 1Ma|aysia Development Berhad: YBhg. Tan Sri Bakke Mohd. Salleh (Mantan Pengerusi Lembaga Pengarah) PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KEEMPAT
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB: Arul Kanda (Presiden dan Pengarah Eksekutif Kumpulan) Bahagian 2
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) (Bahagian Kedua) Kementerian Kewangan 1Ma|aysia Development Berhad: YBhg. Arul Kanda (Presiden dan Pengarah Eksekutif Kumpulan) PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KETIGA
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB: Arul Kanda (Presiden dan Pengarah Eksekutif Kumpulan) - Bahagian 1
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1 MDB) (Bahagian Pertama) Kementerian Kewangan 1Ma|aysia Development Berhad: YBhg. Arul Kanda (Presiden dan Pengarah Eksekutif Kumpulan) PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KETIGA
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Soalan 253
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE PETALING JAYA UTARA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan senarai Pengarah dan pihak pengurusan utama syarikat SRC International pada hari ini. Adakah Encik Nik FaiSal Ariff Kamil masih menjalankan tugas sebagai pengurus utama dan di manakah beliau sekarang.
Located in Documents / 2016 March Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 32
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE PETALING JAYA UTARA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada SRC International membaya?r RM40 juta pada Disember 2012 dan RM10 juta pada Februari 2013 kepada Ihsan Perdana melalui anak syarikatnya Gandingan Mentari. Adakah Memorandum and Articles of Associationl] SRC memerlukan kelulusan bertulis Perdana Menteri untuk segala transaksi utama.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-11-03 Parliamentary Replies