Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-26.pdf
Tuan Lim Guan Eng [ Bagan ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sebab tindakan diambil di bawah Akta Hasutan sungguhpun telah diumumkan ia akan dimansuhkan. Bila ia akan dimansuhkan. Sekiranya tidak, mengapa. Siapa yang didakwa dan tuduhannya sejak 2008 dan mengapakah Presiden Perkasa tidak didakwa kerana mengugut hendak membakar Bible Bahasa Melayu.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-28.pdf
YB. TUAN WONG CHEN [KELANA JAYA] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan bilangan penasihat layak (cleared advisors) yang telah dilantik sehingga kini untuk membantu dan memudahkan perundingan Perkongsian Trans Pasifik (TPPA) dan adakah terdapat GLCs atau GLICs yang telah menghantar penasihat untuk membantu.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies