Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
5 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-41.pdf
Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik kes-kes jenayah yang melibatkan belia di negara kita dan apakah langkah dalam membendungnya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-18&19.pdf
Soalan 18. DR. HAJI IZANI BIN HAJI HUSIN (Pengkalan Chepa) Minta Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah menyatakan jalan-jalan kampung yang akan di naik tarafkan bagi tahun Pengkalan Chepa. Soalan 19. Y.B. DATO' SERI ONG KA CHUAN [ TANJONG MALIM ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan apakah perancangan yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan bagi membantu golongan muda untuk memiliki rumah mereka sendiri, terutamanya di kawasan bandar memandangkan harga rumah di kawasan bandar adalah amat tinggi.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-53.pdf
TUAN SIM CHEE KEONG (BUKIT MERTAJAM) minta PERDANA MENTERI menyatakan statistik anak muda "Not In Education, Employment or Training" (NEET) mengikut kumpulan kumpulan umur sehingga 40 tahun, pecahan negeri, jantina, kumpulan etnik dan tahap pendidikan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-27,28&29.pdf
Soalan 27. TUAN HAJI AHMAD LAI BIN BUJANG [ SIBUTI- BN] Minta MENTERI BELlA DAN SUKAN menyatakan:- (a) sejauh manakah penglibatan belia Sarawak terhadap program belia yang diperkenalkan oleh Kementerian untuk pembangunan belia berkenaan; dan (b) adakah dana-dana pembangunan belia seperti Dana Belia 1MOB disertai oleh belia Sarawak dan berapakah jumlah penyertaan memuaskan. Soalan 28. Tuan Ignatius Dorell Leiking [ Penampang ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :- a) apakah kesimpulan yang diperoleh daripada laporan siasatan kemalangan kapal terbang yang terhempas pada 6hb Jun 1976 di mana pemimpin-pemimpin utama Kerajaan Sabah seperti Tun Fuad Stephens, Datuk Salleh Sulong, Datuk Peter Mojuntin, Datuk Chong Thain Vun, dan lain terbunuh; dan b) sama ada laporan siasatan itu boleh diperoleh oleh awam Soalan 29. Datuk Seri Panglima Haji Abdul Ghapur bin Haji Salleh [ Kalabakan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah langkah-langkah terkini Kementerian dalam menentukan keselamatan tahanan polis daripada menjadi mangsa penderaan dan seksaan semasa dalam tahanan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-33.pdf
Soalan 33. DR. MANSOR BIN ABO RAHMAN [ SIK- BN] Minta MENTERI BELlA DAN SUKAN menyatakan apakah perancangan Kementerian bagi membantu golongan belia terutamanya golongan lepasan SPM yang gagal mendapat keputusan cemerlang bagi mendapatkan pekerjaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-06 Parliamentary Replies