Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
85 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan-35.pdf
Soalan 35. Puan Siti Zailah binti Mohd Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik kadar jenayah terkini di seluruh negara termasuk gejala sosial seperti buang bayi ,rogol, zina dan sebagainya serta langkah-langkah pencegahannya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-06 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 23
Datuk Seri Noh bin Haji Omar [ Tanjong Karang ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan berapakah jumlah kes yang telah ditemui oleh pihak Kementerian semenjak dari tahun 2010 sehingga 2013 seperti yang berlaku kepada adik Muhammad Firdaus Dullah yang telah dikurung dan didera sehingga mengalami masalah kesihatan yang teruk.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-11 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 49
Tuan Che Mohamad Zulkifly bin Jusoh [ Setiu ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik terkini aduan dan tangkapan yang telah dilakukan berhubung kes judi haram mengikut negeri.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-20 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 462
Dato' Seri Anwar bin Ibrahim [ Permatang Pauh ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik jenayah indeks dan jenayah bukan indeks mengikut negeri dan kawasan Parlimen.
Located in Documents / 2014 October-November Parliamentary Session / Written Questions (Soalan Bertulis)
File PDF document par14p2m3-soalan-BukanLisan-473.pdf
Puan Kasthuriraani Patto Batu Kawan minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa jumlah kes jenayah seksual rogol, sumbang mahram, pencabulan, Iiwat, gangguan seksual dan keganasan rumahtangga yang dilaporkan dari tahun 2014 hingga kini mengikut pecahan negeri serta pecahan umur, kaum, jantina dan apakah hubungan di antara pelaku dan mangsa.
Located in Documents / 2019 October-December Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)