Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
5 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 209
Puan Kasthuriraani a/p Patto [ Batu Kawan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bilangan kes rogol, liwat, sumbang mahram dan kematian yang disebabkan oleh keganasan rumah tangga bagi lelaki, wanita dan kanak-kanak mengikut pecahan etnik, umur dan negeri dari tahun 2000 sehingga 2015.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 52
Located in Documents / 2016 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 23
Datuk Seri Noh bin Haji Omar [ Tanjong Karang ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan berapakah jumlah kes yang telah ditemui oleh pihak Kementerian semenjak dari tahun 2010 sehingga 2013 seperti yang berlaku kepada adik Muhammad Firdaus Dullah yang telah dikurung dan didera sehingga mengalami masalah kesihatan yang teruk.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-11 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 358
Tuan Ahmad Marzuk bin Shaary Bachok minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan statistik kes penderaan dan penculikan kanak-kanak bagi tahun 2015 dan apakah Iangkah Kerajaan bagi menangani masalah ini.
Located in Documents / 2016 March Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan-31.pdf
Soalan 31. Tuan R. Sivarasa [ Subang ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA Kementerian telah DAN MASYARAKAT memberhentikan menyatakan menerbitkan kenapa statistik-statistik berkenaan kes-kes rogol, keganasan rumah tangga dan serangan seksual terhadap kanak-kanak di dalam Iaman Kementerian sejak 2008 sehingga sekarang.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-10 Parliamentary Replies