Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 21

Tuan Prabakaran Parameswaran Batu minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah Kementerian Pendidikan ada merancang untuk mensyaratkan setiap sekolah untuk membuat ujian saringan DASS (Depression Anxiety Stress Scales) bagi mengenal pasti status kesihatan mental seseorang guru dan dapat mengenal pasti tahap stres, kebimbangan dan kemurungan. Jika ada, apakah tindakan selepas seseorang guru didapati mempunyai tahap stres, kebimbangan dan kemurungan di tahap yang tinggi.

Download par14p2m1-soalan-Lisan-21.pdf — 4 KB

Filed under: mental health