Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-31.pdf

Soalan 31. Puan Nurul lzzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :- (a) apakah tindakan Kerajaan bagi menghentikan kenyataan berbaur perkauman yang dilakukan oleh mana-mana pihak, khususnya ISMA dan PERKASA. Nyatakan juga senarai nama mereka yang didakwa sejak 2012 hingga terkini; dan (b) garis masa bagi pemansuhan Akta Hasutan, berdasarkan janji Perdana Menteri pada 16 September 2012.

Download soalan-31.pdf — 1047 KB

Filed under: