Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-9.pdf

Soalan 9. Datuk Madius Tangau [ Tuaran ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah perkembangan terkini perlaksanaan penurunan kuasa sebanyak RM5 juta kepada Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Download soalan-1_1439372465.pdf — 267 KB