Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-21.pdf

Datuk Raime bin Unggi [ Tenom ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan tindakan Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang telah diambil terhadap dalang yang cuba menyebarkan propaganda menghasut rakyat Negeri Sabah dengan mengeluarkan kenyataan untuk membawa Sabah keluar dari Malaysia.

Download soalan-21.pdf — 292 KB

Filed under: PDRM, cessation, Sabah