Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-51.pdf

Datuk Madius Tangau [ Tuaran ] minta PERDANA MENTERI menyatakan pelbagai subsidi serta jumlah yang diberikan oleh Kerajaan kepada rakyat setiap tahun bermula daripada tahun 1965 hingga sekarang dan sampai bilakah Kerajaan dapat melaksanakan subsidi tersebut.

Download soalan-51.pdf — 566 KB