Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-49.pdf

Tuan Ahmad Baihaki bin Atiqullah [ Kubang Kerian 1 minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan kejadian soalan bocor pada kertas peperiksaan utama di Malaysia kerap kali kedengaran. Terkini ialah apa yang berlaku kepada kertas mata pelajaran Sains, Bahasa lnggeris 1 & 2 untuk peperiksaan UPSR. Pada pandangan Kementerian, di manakah sebenarnya kelompangan pada sistem penyediaan dan pengagihan soalan sehingga ia boleh diambil kesempatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk m~mbocorkannya dan · apakah mekanisme yang dibentuk bagi menjamin perkara sama tidak akan berulang.

Download soalan-49.pdf — 563 KB

Filed under: