Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-43.pdf

Y.B. DATUK KOH NAI KWONG minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah hasil kajian mengenai kesan pemansuhan sistem Open Approved Permit (Open AP). Apakah tindakan yang akan diambil oleh Kerajaan terhadap pandangan lnstitut Automotif Malaysia (MAl) bahawa Open AP tidak menyumbang kepada pembangunan industri automotif.

Download soalan-43.pdf — 357 KB

Filed under: , ,