Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-40.pdf

Y.B. TUAN SIM TONG HIM [ KOTA MELAKA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berikutan terdapat berapa buah syarikat berkaitan dengan kerajaan ( GLC ) di bawah Kementerian ini :- a. apakah kedudukan kewangan sepuluh syarikat (GLC) yang tertinggi; dan b. senaraikan program-program dan projek-projek CSR (Corporate Social Responsibilities) oleh syarikat-syarikat (GLC) ini dan di antara syarikat-syarikat ini, berapa buah mencapai keuntungan pada tahun 2013.

Download soalan-40.pdf — 693 KB