Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-35.pdf

YB Tuan Mohamed Hanipa Bin Maidin [Sepang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :- (a)Secara terperinci berapakah jumlah lawatan rasmi atau tidak rasmi isteri Perdana Menteri ke luar negara secara berseorangan (tanpa Perdana Menteri) dan negara-negara yang dilawati serta tujuan-tujuan lawatan itu mengikut tahun sejak Perdana Menteri ditabalkan sebagai Perdana Menteri sehingga September 2014; dan (b)Berapakah jumlah kos yang dibelanjakan mengikut lawatan dan minta diperincikan setiap satu lawatan tersebut.

Download soalan-35.pdf — 350 KB

Filed under: ,