Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
7 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-16.pdf
Dato' Kamarudin Bin Jaffar' [Tumpat] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah pelarian Rohingya yang diterima oleh Malaysia dan di mana mereka ditempatkan setakat ini dan apakah usaha Kerajaan dalam membantu kehidupan mereka di Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2017-11-06 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-436.pdf
SOALAN Dato Seri Haji Abdul Hadi Bin Awang Marang minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan berapakah jumlah bantuan Kerajaan Malaysia kepada etnik Rohingya sejak krisis tercetus pada tahun 2012 hingga 2017 mengikut pecahan tahun.
Located in Documents / 2017 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document soalan-500.pdf
Tuan Khalid Bin Abd Samad [Shah Alam] minta PERDANA MENTERI menyatakan, jumlah pelarian terkini mengikut kewarganegaraan, jenis pelarian (Suaka Politik, Perang) dan adakah terdapat perbezaan Iayanan yang diberikan Kerajaan terhadap Rohingya dan Syria, jika benar, nyatakan sebab-sebab perbezaan Iayanan tersebut.
Located in Documents / 2017 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document soalan-26.pdf
Soalan 26. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan apakah pendirian Kerajaan sebagai anggota ASEAN terhadap isu pelarian dan penghapusan etnik Rohingya di Myanmar.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-67.pdf
SOALAN Datuk Sapawi Bin Ahmad Wasali Sipitang minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan apakah bentuk bantuan yang sudah diberikan oleh Malaysia bagi membantu serta menangani isu membabitkan minoriti Islam Rohingya di Myanmar.
Located in Documents / 2017 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document soalan-44.pdf
YB Tuan Sivarasa AIL K. Rasiah [Subang] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada Kerajaan fnerancang untuk menandatangani Konvensyen Pelarian 1951 di bawah Pertubuhan Bang'sa-Bangsa Bersatu (PBB). dan jika tidak, kenapa.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2017-11-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-36.pdf
Dato' Seri Mohamed Azmin Bin Ali [Gombak] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah pelarian Rohingya yang dijangka akan memasuki sempadan negara susulan tindakan pembersihan etnik terbaru oleh Kerajaan Myanmar?ketika ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2017-11-15 Parliamentary Replies